Service en onderhoud

Voor de melkveehouder is de melkmachine een cruciaal apparaat, omdat deze grote invloed heeft op de melkkwaliteit en op de uiergezondheid. Om tot een optimaal werkende melkmachine te komen, dienen alle onderdelen op elkaar en op de specifieke situatie van de veehouder te zijn afgestemd. Kortom, dit vereist maatwerk.

Daarom is het van belang om de melkmachine tijdig en op de juiste wijze te onderhouden, zodat deze optimaal functioneert. Zo worden problemen en storingen tot een minimum beperkt.

Hiervoor hebben we de kennis en ervaring in huis. Uiteraard zijn we als bedrijf KOM-erkend. Deze periodieke keuring gebeurt door een KOM erkende / gediplomeerde servicemonteur met geijkte apparatuur en volgens de gestelde eisen en richtlijnen.

Dit betekent dat de werkzaamheden die wij verrichten aan uw melkmachine voldoen aan de eisen van Stichting KOM, en daarmee voldoen aan de eisen van uw zuivelfabriek.

Storingen
Voor storingen zijn wij 24/7 bereikbaar en beschikbaar. Om dit te realiseren hebben we opgeleid personeel, servicewagens met de benodigde gereedschappen en een magazijn met een voorraad reserve-onderdelen. Wij streven ernaar onze werkzaamheden op een juiste en correcte wijze uit te voeren, tegen redelijke tarieven. 

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om u te laten informeren over de mogelijkheden.

Bekijk ook:
Hygiëne producten
Advisering